Go Back

Hoe digitaal zijn Belgische bedrijven echt? Bekijk het volledige rapport

De digitalisering van Belgische bedrijven in een stroomversnelling brengen: dat is in een notendop de ambitie van Fastfwd Belgium. Maar voor we dit konden doen, was een nulmeting nodig. Een soort digitale maturiteitsscan voor Belgische organisaties over alle sectoren heen. Samen net McKinsey, is dit exact wat we gedaan hebben. 

Bekijk het volledige rapport hier.

Bovengemiddeld, maar ruimte voor verbetering

De afgelopen maanden nam een steekproef van bijna 80 Belgische bedrijven (vanuit allerlei sectoren en van verschillende groottes) deel aan de gedetailleerde "maturity scan" op basis van de Digital Quotient (DQ) methodologie van McKinsey. DQ meet de digitale maturiteit van een bedrijf op 5 belangrijke dimensies (Strategie, Organisatie en talent, Agile en cultuur, capaciteiten - data en technologie, en adoptie en schaalvergroting) en 32 managementpraktijken. 

Op deze manier kon het adviesbureau de sterktes en zwaktes van elk bedrijf nauwkeurig in kaart brengen. Deze werden in een individueel rapport aan elke respondent bezorgd en in aggregaat bekeken. Deze geaggregeerde resultaten werden vandaag gepubliceerd.

Hieruit blijkt dat Belgische bedrijven een DQ-score hebben die lichtjes boven het wereldwijd gemiddelde ligt (39 t.o.v 34). In ons land is de TMT-sector (telecom, media en technologie) met een DQ-score van 46 de beste leerling van de klas. Op de tweede en derde plaats vinden we de financiële sector (DQ 42) en de publieke en sociale actoren (DQ 40). 

Volgens de conclusies van McKinsey doen Belgische bedrijven het goed op vlak van strategie, technologie en het opzetten van ecosystemen en partnerships, maar lopen ze achter op vlak van data, schaalvergroting en talent. Zo geeft amper 1 op 5 Belgische bedrijven aan dat ze op dit moment voldoende inzichten uit hun data halen om deze een wezenlijke impact te laten hebben op de bedrijfsresultaten. Een even groot aantal geeft aan dat analytics nu reeds een impact hebben op hun bedrijfsvoering. Amper 1 op 4 voelt zich in staat om digitaal talent aan te trekken. 

Daarnaast valt op dat Belgische digitale leiders (bedrijven met een DQ-score in de top 20%) bovengemiddeld scoren op elke gemeten dimensie. Tot slot blijkt dat de grootte van een bedrijf geen doorslaggevende impact heeft op de digitale prestaties. In de resultaten merken we namelijk dat KMO’s geen grote achterstand hebben op de grote spelers en dat maar liefst 30% van de Belgische leiders een KMO is.

Ruben Schaubroeck, Senior Partner bij McKinsey is enthousiast over de uitkomsten van dit onderzoek. “Dit diepteonderzoek toont dat België het potentieel heeft om de rol van een digitale leider rol op te nemen over verschillende sectoren heen," stelt Schaubroeck. “Door te werken op de specifieke verbeterpunten uit het onderzoek, en gewapend met de kennis en het talent waarover we in België beschikken, kunnen we de wereldtop halen."

Tom Pluym, Partner bij McKinsey vult aan. "Belgische bedrijven beschikken inderdaad over een stevige basis om te concurreren in dit digitale tijdperk. Met name qua samenwerkingen tussen bedrijven en lokale kennisuitwisseling staan ze sterk. Toch zouden gecoördineerde maatregelen om de analytics-capaciteit te vergroten, of om de digitale talent-kloof te dichten, het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven verder kunnen helpen versterken."

Kijken bij de Belgische koplopers

De cijfers van dit onderzoek bieden Fastfwd veel nieuwe inzichten. “Met McKinsey’s resultaten hebben we een benchmark voor digitalisering in België kunnen vastleggen,” zegt Stefan Dierckx, CEO van de Projective Group. “Om de vinger aan de pols te blijven houden, zullen we de Digital Maturity Scan jaarlijks uitvoeren. We trekken hier namelijk belangrijke lessen uit die ons toestaan om een gerichtere aanpak te hanteren. Kleine aanpassingen volstaan vaak om bedrijven naar een hoger niveau te tillen.”

Eén van de belangrijkste vaststellingen dit jaar was het feit dat de zogenaamde digital champions een echte voortrekkersrol vervullen. “Hier willen we op inspelen,” verklaart Dierckx. “Deze champions beheersen veel technologieën en werkwijzen die andere bedrijven kunnen inspireren. Aan de hand van Go & See-sessies willen we het management van kleine en grote bedrijven in contact brengen met de digitale koplopers om zo antwoorden te geven op de hoe, wat en waarom.” Deze maand geeft Fastfwd de aftrap aan haar eerste reeks Go & See-sessies. Deze zullen plaatsvinden in organisaties uit verschillende sectoren. Imec, VDAB, Telenet, Showpad, Belfius en 18 andere bedrijven bevestigden reeds hun samenwerking. De volledige lijst kan hier geraadpleegd worden. 

Het volledige rapport van de Digital Maturity Scan van Fastfwd Belgium kan hier geraadpleegd worden. Bedrijven kunnen zich op onze website ook al inschrijven voor de eerste Go & See-sessies.

Author:
Stefan Dierckx
CEO, Projective & Exellys

Hoe digitaal zijn de Belgische bedrijven echt?

Bekijk het volledige rapport